Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spotdes/public_html/spotd/system/database/mysql.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/spotdes/public_html/spotd/system/database/mysql.php:6) in /home/spotdes/public_html/spotd/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/spotdes/public_html/spotd/system/database/mysql.php:6) in /home/spotdes/public_html/spotd/system/library/session.php on line 12Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spotdes/public_html/spotd/system/database/mysql.php:6) in /home/spotdes/public_html/spotd/index.php on line 179Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spotdes/public_html/spotd/system/database/mysql.php:6) in /home/spotdes/public_html/spotd/system/library/currency.php on line 45 Regulamin
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SpotDesign dla Klienta

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy SpotDesign [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.spotdesign.pl, jest własnością Benefit24 Ewa Piotrowska, z siedzibą w e Wrześni przy ulicy Kazimierza Fedyka 8, 62-300 Września, NIP: 7891116818, REGON: 631193743

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

BENEFIT24 Ewa Piotrowska
Ul. Fedyka 8 
62-300 Września

1.3. Zakup towaru w Sklepie bezpośrednio przez stronę www.spotdesign.pl jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Klienta (założeniu konta). W celu założenia konta należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.4. W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę www.spotdesign.pl, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin. W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep telefonicznie lub w formie email w ciągu czterech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.6. Sklep [Benefit24 Ewa Piotrowska z siedzibą we Wrześni] nie jest producentem oferowanych produktów.

1.7. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przekraczającego kwotę 2.000,00 PLN Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przedpłaty części wartości zamówienia.

1.9. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.10. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.spotdesign.pl, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

 §2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje zakomunikowany.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów związanych zwysyłką i wniesieniem towarów.

2.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem telefonu, strony www.spotdesign.pl lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku (w łącznie) Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 24 godzin. W przypadku zamówień złożonych w piątek i w weekend Sklep potwierdzania otrzymanie zamówienia do poniedziałku.

2.3.1. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.spotdesign.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Zaliczka może być pobierana przez Sklep również w przypadku towarów będących na magazynie Sklepu.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu (wymagana jest na to zgoda Sklepu), a Sklep wyrazi na to zgodę, zaliczka przepada na rzecz Sklepu. Nie wyłącza to prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zatrzymanej zaliczki.

2.7. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego właściciel Sklepu zastrzega sobie własność sprzedanego towaru / towarów, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego, przy czym za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego Benefit24 Ewa Piotrowska.

2.8. Prezentowane produkty w sklepie internetowym są reprodukcjami (o ile nie zaznaczono inaczej). Czerpią one jedynie inspirację z innego wzoru, różnią się wymiarami, materiałem, z którego są wykonane oraz kształtem. Zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r, nr 80, poz.904) – za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Nie bierzemy odpowiedzialności za odsprzedawanie, oferowanie czy pokazywanie produktów z naszej oferty jako oryginalnych dzieł.

 

 §3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie

3.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 48 godz. (od poniedziałku do piątku) od daty zaksięgowania przelewu na koncie Benefit24 Ewa Piotrowska.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 60 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie Benefit24 Ewa Piotrowska. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 90 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.3. Dostawa Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych .

 § 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Zamówienia o wartości powyżej 1000pln wysyłane są na koszt Sklepu. Koszty transportu zamówień o wartości poniżej 1000pln ponosi Klient. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności.

4.2. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4.3. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta.

 

 § 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

mBank 

10 1140 2004 0000 3602 6348 3705
Benefit24 Ewa Piotrowska
ul. Fedyka 8 
62-300 Września

5.2. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem PayU, co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.

 §6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( tzw. gwarancja z mocy prawa tj. ustawowa ochrona z tytułu niezgodności towaru z umową przewidziana w art. 8 cyt. ustawy). 
W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany ( nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem.

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej, mailowej lub korzystając z formularza zwrotu na stronie www.spotdesign.pl .

6.3.1.Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika należy dołączyć protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: info@spotdesign.pl

6.4. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w dziale Regulamin.

6.4.1. Dostarczenie towaru następuje do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Sklep ma 14 dni, od momentu otrzymania reklamacji, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie] oraz o ewentualnej naprawie czy wymianie towaru oraz terminach naprawy bądź wymiany.

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

6.6.1. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru.

6.6.3. Zwrotom nie podlegają (brak możliwości odstąpienia) towary o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu [ tzw. specjalne zamówienia] lub ściśle związane z jego osobą.

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu ( m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

 §7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry typu PONY, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze typu PONY, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

 §8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Benefit24 Ewa Piotrowska, z siedzibą we Wrześni przy ulicy Fedyka 8, 62-300 Września, NIP: 7891116818, REGON:  631193743.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. Benefit24 Ewa Piotrowska, z siedzibą we Wrześni przy ulicy Fedyka 8, 62-300 Września, NIP: 7891116818, REGON:  631193743.

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, 
- w celach marketingowych oraz 
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1.W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych  winien  zwracać  się  do  Administratora  Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest konieczne [ art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 § 9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2014r.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.spotdesign.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

O nas

Your Store
Designesrski sklep internetowy, który tworzą ludzie z pasją do designu.
Twój PUNKT widzenia na DESIGN.

Skontaktuj sie z nami

  • spotdesign.eu
  • +48 792 391 569

Nowy klient

Załóż konto

Zakładając konto będziesz mógł kupować szybciej, być na bieżąco ze statusem zamówień oraz śledzić zamówienia dokonane uprzednio.

Kontynuuj

Zarejestrowany klient